ဆယ်တန်း သို့မဟုတ် IGCSE ဖြေဆိုထားသူများအတွက် University Foundation Programme ( Computing )

6 June 2019

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုထားသူများ၊ IGCSE ဖြေဆိုထားသူများတက်ရောက်သင့်သည့် University Foundation Programs အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် တန်းခွဲသစ်ဖွင့်လှစ်မှာ ဖြစ်ပါသည်။    

Read More
International Girls in ICT Day အခမ်းအနား

6 June 2019

မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် International Girls in ICT Day အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉၊ ဧပြီလ (၂၅)ရက်နေ့က MICT Park ရှိ Kanaung Hub တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

Read More