About us       Facilities      Faculty Members     News & Events      Contact us               
ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာရပ္မ်ားကို အမွန္တကယ္တတ္ကၽြမ္းၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ IT Professionals တစ္ေယာက္ အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုပါက မိမိ၏တတ္ကၽြမ္းမႈကို သက္ေသျပေပးမည့္ ေအာက္ပါႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲမ်ားကို မိမိလုပ္ကိုင္လိုသည့္ Job Role အလုိက္ေျဖဆိုထားသင့္ပါသည္။